Här har vi samlat information för remittenter:

Vi tar emot remisser för fotsjukvård utifrån de patientkategorier som presenteras nedan:

Uppdraget för fotsjukvård är att förebygga och behandla fotskador hos patienter med sjukdomar enligt nedan:

- Personer med diabetes typ 1 och 2 med befintlig eller begynnande komplikation i riskgrupp 2 och läkta sår i foten i riskgrupp 3 enligt nationella diabetesregister och vårdprogrammet VISS.

Symptombeskrivning för riskgrupp 2: Perifer neuropati och/eller angiopati, deformiteter, förhårdnader, torr hud, rodnader, palpabel fotpuls eller ankeltryck under 80mm Hg.

Symptombeskrivning för riskgrupp 3: Fotdeformiteter, amputation, nedsatt perifer cirkulation. 

- Patienter med cirkulationsrubbningar som tidigare förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar. 

- Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakat av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar

• Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare nageltrång, eller psoriasis med fotkomplikation.

I målgruppen ingår inte personer som bor på särskilda boenden för äldre. Målgruppen omfattar inte barn under åtta år.

Diabetiker i riskgrupp 1 som inte har påtagliga problem ska inte remitteras till fotterapeut utan ska skötas på husläkarmottagning.

För fotsjukvårdsbehandling krävs remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. En remiss ska innehålla medicinsk basfakta, tydlig frågeställning och remittentens kombikakod.
De remisser som inte uppfyller ovanstående måste vi skicka i retur.
Kontakta oss gärna om ni har några frågor.


Exempel på patientgrupper som inte är berättigade till remiss för fotsjukvård är; hög ålder, svårigheter att nå sina fötter, problem relaterat till andra områden än fötterna. Vi hjälper gärna dessa grupper också men de får då betala själva för sin behandling.

 
 

© Copyright Rios Medicinska Fotvård